Shkembim Eksperiencash per Buxhetimin me Pjesemarrje

Shkëmbimi i praktikave midis instituciove qëndrore, vendore dhe organizatave të shoqërisë civile, mbi Procesin e Buxhetimit të Konsultuar dhe me Pjesëmarrje. Tetor 2020