AKTIVITETE

Shkembim Eksperiencash per Buxhetimin me Pjesemarrje

Shkëmbimi i praktikave midis instituciove qëndrore, vendore dhe organizatave të shoqërisë civile, mbi Procesin e Buxhetimit të Konsultuar dhe me...

2020.10.09 Shkëmbimi i praktikave të mira të Buxhetimit me Pjesëmarrje

Shkëmbimi i praktikave të mira të Buxhetimit me Pjesëmarrje Shkëmbimi i praktikave të mira midis instituciove qendrore, vendore dhe organizatave...

2020.01.30 Konferencë- fida dhe prespektiva mbi projektin

U organizua në datën 30 janar 2020 konferenca finale Sfida dhe prespektiva mbi projektin "Përmirësimi i procesit të Buxhetimit të...

2020.02.07 Tryezë diskutimi mbi sfidat dhe mundësitë e Buxhetimit me Pjesëmarrje

DISKUTIM MBI SFIDAT DHE MUNDËSITË E BUXHETIMIT ME PJESËMARRJE Rrjeti i organizatave lokale, Qendra Rinore e Vlorës, Qendra për Zhvillimin...